Skočec obecný – ricín obyčajný - Ricinus communis L.

ROZŠÍŘENÍ:  Dnes známý pouze v kultuře – pěstuje se jako olejnatý strom ve všech tropických oblastech;  u nás jako okrasná rostlina v zahradách.

POPIS: V tropech strom, u nás jednoletá statná byliny, až 1,5 m vysoká, s velkými, dlanitě dělenými řapíkatými listy. Květy má v koncových latách, jednopohlavné, samčí v dolní části, samičí v horní. Kvete v srpnu a září. Plod je ostnitá trojpouzdrá tobolka, uzavírající v každém pouzdru jedno velké vejčité semeno se skvrnitým tvrdým osemením a olejnatým endospermem.

V našich teplejších oblastech za příznivého léta a podzimu semena dozrávají.

POUŽITÍ: V tropických a subtropických oblastech se pěstuje za účelem získání oleje ze semen. Olej se v terapii používá jako laxatívum.

JEDOVATÁ ČÁST: Kolem 45-55 % oleje, až 25 % proteinů, mezi nimi i toxický lektin ricin a nízkomolekulární glykoproteiny s alergizující aktivitou, ricinin,lipáza,triricinolein,ricinolejová kyselina, izoricinolejová kyselina apod.

TOXICITA A PŘŹNAKY OTRAVY: Toxická semena jsou nebezpečná z těchto důvodů:

-          Jejich atraktivní vzhled vybízí k ochutnání.
-          Mají vysoký obsah ricinu (1 mg jedu je izolovatelný z 1 g semene). Jedno semeno o průměrné hmotnosti 0.25 g obsahuje již dávku toxickou pro dospělého člověka.
-          Pro vysokou stabilitu ricinu vůči proteolytickým enzymům trávicího ústrojí, takže po perorálním příjmu se velké množství nezměněného ricinu resorbuje a působí.
-          Pro nejednotnost v udávání letální dávky způsobenou nestandardním podílem méně aktivní proteinové frakce.

Pro vysoce čistý ricin při parenterální aplikaci byla určena letální dávka 1µg/ kg tělesné hmotnosti u mší, krys a psů; králici byli 10 krát citlivější. Pro člověka se uvádí smrtelná dávka 30 µg ricinu perorálně podaného, nebo 15 – 20 semen, pro děti 5 – 6 semen. Účinek závisí na tom, jak jsou semena rozžvýkána. Bylo popsáno přežití dospělých i dětí po požití několikrát většího množství semen, než  je letální, zvláště když se započalo s léčbou ještě před projevem prvních symptomů. Semena mohou vyvolat i kontaktní alergické reakce. Při akutních otravách se symptomy objevují po dvou až 24 hodinách, zřídka dříve; za určitých okolností až i po 3 dnech. Jsou to: nauzea, zvracení, bolest břicha, krvavé průjmy, tenesmus, ospalost, cyanóza, křeče, oběhový kolaps a smrt pravděpodobně s anurií, zapříčiněnou poškozením ledvin.

U smrtelných případů byly zjištěny prudké gastroenteritidy s erozemi, nekrózami jater, ledvin, sleziny a lymfatické tkáně.

Při otravě jsou zřetelně zvýšeny hodnoty sérové aspartáttransferázy, alanintransferázy a laktátdehydrogenázy, je zvýšen celkový bilirubin a snížena hladina krevního cukru.

LÉČENÍ OTRAVY:  Odstranění jedu z trávicího ústrojí výplachem žaludku, použitím laxativ, adsorpcí na mucilaginózní suspenze aktivního uhlí. Udržení oběhu, transfúze krve nebo plazmy. Předejít dehydrataci dodáváním tekutin. Je-li snížena diuréza, použít manitol. Zabránit srážení hemoglobinu v ledvinných tubulech podáváním hydrogenuhličitanu sodného. Udržet rovnováhu elektrolytů. Je-li nutné, léčit hemolytickou anémii a aglutinaci erytrocytů.