Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Nežádoucí účinky fytofarmak

Počet obyvatel, kteří dávají důvěru přírodní léčbě stále narůstá. Příčinou toho je mimo jiné velmi rozšířený názor, že fytofarmska nejsou provázena žádnými nežádoucími vedlejšími účinky. Dlouhá tradice fytoterapeutik a jejich ”přírodrí" původ však nepředstavují žádnou nezvratnou jistotu při jejich konzumu. I když velká část vážnějších komplikací po užití těchto přírodních léků je zaviněna jejich "falešným” zpracováním, v nich obsaženými znečistěnými částicemi a nedostatečnou konečnou kontrolu těchto přípravků před zavedením těchto přírodních léků do širokého praktického užití, ani vlastní testování fytofarmak neznamená, že všechny tyto přípravky je třeba bez výjimky považovat pro člověka za bezriziková, protože se v nich ojediněle najdou i toxické či nádorově rizikové substarce. V poslední době je v tomto ohledu středem pozorrosti to,že fytoterapeutika se nemusí dobře snášet s ostatními současně užívanými synteticky připravenými medikamenty. Roli v tomto ohledu hraje především cytochromový systém P-450. Toto riziko se zdá být více vyznačené u dlouhodobého užívání určitých fytofarmak, pozornost v tomto ohledu musí být věnována především dlouhodobému podávání fytofarmak u současných chronických onemocnění člověka. Přes všechna tato doporučení až varování je třeba říci, že vedlejší efekty fytofarmak jsou velmi řídké a neohrožují zdraví či život pacienta. Nelze však zaponenout na to, že ověřerých zkušeností v tomto ohledu je zatím jen velmi málo.

Ther.Umschau, 59, 2002, č.6,s. 283-29l.

MUDr. B. Fuchs

Home Archív Všetky čísla 2005 2/2005 Nežádoucí účinky fytofarmak