Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Obsah časopisu Liečivé rastliny 2/2005

Liečivé rastliny 2/2005Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny v zahradní architektuře (1)

 • Medicinal, aromatic and seasoning plants in landscape gardening (1)
 • Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen in der Gartenbauarchitektur (1)

Recepty pre zdravie, liečenie chorôb a ich prevenciu

 • Recipes for health, healing and prevention
 • Rezepte für die Gesundheit, Heilung und Prävention

Od rastliny k človekovi VIII.

 • From plant to man VIII.
 • Von der Pflanze zum Menschen VIII.

Liečivé rastliny Západu nového milénia (22)

 • Western medicinal plants of the new millenium (22)
 • Heilpflanzen des Westens im neuen Millenium (22)

Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XIV. Rastliny obsahujúce látky s odkašľávajúcim účinkom – expektoranciá

 • Medicinal plants in veterinary medicine. XIV. Plants with components promoting expectoration – Expectorants
 • Heilpflanzen in der Tiermedizin. XIV. Pflanzen mit auswurffördernden Inhaltsstoffen – Expektorantia

Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (14).

 • Leuzea šuštivá – parcha léčivá
 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (14). Russian Leuzea
 • Anpflanzung und Verwendung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (14). Maral-Wurzel

Fotoreport, Photo-report, Photoreport

Predstavujeme vám

Pozvánka na Výstavu léčivých rostlin v Brně

 • Invitation to the Medicinal plants exhibition in Brno
 • Einladung zur Heilpflanzenausstellung in Brno

Zo zahraničnej tlače

 • Pozvánka. Medzinárodná konferencia. 10. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv a 20 rokov odborných konferencií o liečivých rastlinách. 5. – 7. 9. 2005, Ľubovnianske kúpele
 • Invitation. International conference on medicinal plants. September 5 – 7, 2005, Ľubovnianske kúpele
 • Einladung. Internationale Konferenz über Heilpflanzen. 5. – 7. 9. 2005, Ľubovnianske kúpele

 


Miniatlas liečivých rastlín 8.
Vratič obyčajný – Tanacetum vulgare L. – Astrovité (Asteraceae)
Hluchavka biela – Lamium album L. – Hluchavkovité (Lamiaceae)
Mini-atlas of medicinal plants 8.
Tansy – Tanacetum vulgare L. – Asteraceae
White Dead-Nettle – Lamium album L. – Lamiaceae
Miniatlas der Heilpflanzen 8.
Gemeiner Rainfarn – Tanacetum vulgare L. – Korbblütengewächse (Asteraceae)
Weiße Taubnessel – Lamium album L. – Lippenblütengewächse (Lamiaceae)

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Archív Všetky čísla 2005 2/2005 Obsah časopisu Liečivé rastliny 2/2005