J.BENČÍK: Je pestovanie liečivých rastlín rentabilné?                  33

Doc. RNDr. PhMr. K. RADA, CSc.: Šťovík - Rumex            36

O. TEKEĽOVÁ, abs. farm.: Podbeľ liečivý                 40

O. KRAJÁKOVÁ, J. HARBULÁK, M. ŠAK: Ľudová liečba nervových chorôb na strednom a východnom Slovensku    42

J. A. ZENTRICH: Odkud je brát?                   44

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Vývoj našej rastlinnej pokrývky                    46

M. KARMAZÍN, E. MELICHAROVÁ: Symposium o využití rostlinné a surovinové základny pro výrobu léčiv    49

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Báje o kvetoch                                              53

Zaujímavosti       58

Odpovedáme čitateľom            63

 

AdSense