A. FERANEC: Pionieri na celom Slovensku budú súťažiť                                               1

M. KARMAZÍN: Dovoz a vývoz máty peprné a heřmánku z NSR v roku 1969      2

Doc. Dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Kvet skorej jari - blyskáč                        6

RNDr. E. EISENREICHOVÁ: Čučoriedka obyčajná                        8

RNDr. L. NÁTHEROVÁ, CSc.: Trnka obyčajná                               10

Doc. RNDr. PhMr. J. KRESÁNEK CSc.: Krušina jelšová                              12

Dr. T. LINDAUEROVÁ: Bažanka ročná a bažanka trváca           15

Dr. T. LINDAUEROVÁ: Smohla lekárska                      16

Doc. Dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Čo všetko vie prezradiť zrnko peľu            17

RNDr. I. LEIFERTOVÁ, CSc.: Které druhy kmínu používáme?        21

Ing. M. JURKOVIČ: Slovenské liečivé rastliny                22

RNDr. L. NÁTHEROVÁ, CSc.: Očianka rostkovova - očianka tuhá (vresovisková )                                  26

Promo biolog Z. POSPÍŠILOVÁ: Poznávame přírodu a vysvětlujeme její zvláštnosti                                             28

Ing. V. KREJČÍK: Masti na bolesti                 

Dr. M. TYLLOVÁ: Za doc. RNDr. PhMr. Z. Blažkom, CSc.           32

AdSense