Liečivé rastliny 1/2011Shopherba

 

Ing. V. Štalmach: Od liečivej rastliny k chemickým liečivám
From medicinal plants to synthetic drugs. Von Heilpflanzen bis zu synthetischen Arzneimitteln

PharmDr. S. Fialová, PhD.: O pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín v skratke
Shortly on the cultivation, harvest, drying and processing of medicinal plants. Die Anpflanzung, Ernte, Trocknung und Verarbeitung von Heilpflanzen – eine Kurzfassung

Ing. B. Krkošková, CSc.: Vitamíny rozpustné vo vode (3) – biotín, vitamín C a B17
Water-soluble vitamins (3) – biotin, vitamin C and B1. Wasserlösliche Vitamine (3) – biotin, Vitamin C und B17

Ing. M. Kleňová: Význam chlorofylu vo výžive ľudí
The role of chlorophyll in human nutrition. Die Bedeutung von Chlorophyll in der menschlichen Ernährung

MUDr. I. Bukovský, PhD.: Angína (tonzilitída)
Tonsillitis. Mandelentzündung (Tonsillitis)

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.: Vonná kozmetika (3). Oskary vo svete vôní
Fragrant cosmetics (3). The Oscars in the world of fragrances. Duftkosmetik (3). Die Oscars in der Welt der Düfte


Ing. J. Pížl.: V harmónii s prírodou – rastliny čistiace životné prostredie, ekologické a bohaté na vitamíny (11)
In harmony with nature – plants purifying the environment, ecologic and rich in vitamins (11). In Harmonie mit der Natur – Pflanzen, die die Umwelt klären, ökologische und vitaminreiche (11)

MUDr. K. Mika: Od rastliny k človeku (XLI)
From plant to man (XLI).  Von der Pflanze zum Menschen (XLI)

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. RNDr. J. Kresánek. CSc.: Liečivé rastliny Západu nového milénia (55)
Western medicinal plants of the new millennium (55). Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (55)

Významné osobnosti  farmácie, botaniky a fytoterapie: Albertus Magnus
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Albertus Magnus. Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Albertus Magnus

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.: Rostliny způsobující otravy a alergie (17)
Toxic and allergenic plants (17). Gift- und Allergiepflanzen (17)

Zaujímavosti: Pamajorán – prvá pomoc pri nešťastnej láske

Zo zahraničnej tlače: Antokyány v prevencii rakoviny hrubého čreva

PharmDr. S. Fialová:   Efektívna liečba prieduškového kašľa
Effective therapy of bronchial cough. Effektive Therapie des Bronchialhustens

Odpovedáme čitateľom: Slamiha piesočná – Helichrysum arenarium

Konferencie a semináre: 15. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS. Abstrakty prednášok.
Genofond liečivých rastlín na Slovensku


Príloha - Ing. M. Habán, PhD.:

Miniatlas liečivých rastlín 34. Chmeľ obyčajný – Humulus lupulus L., Konopa siata – Cannabis sativa L.

  • Mini-atlas of medicinal plants 34. Common hop – Humulus lupulus L., Common hemp – Cannabis sativa L.
  • Miniatlas der Heilpflanzen 34. Echter Hopfen – Humulus lupulus L, Gewöhnlicher Hanf – Cannabis sativa L.