Coronilla varia  L.
Čičorka pestrá
ranostaj pestrý

ROZŠÍŘENÍ: V jižní a střední Evropě je hojně rozšířená na svazích, okrajích cest, loukách, ve světlých lesích a křovinách od nížin do podhorského pásma.

POPIS: Vytrvalá bylina s větvenými, poléhavými nebo vystoupavými lodyhami 30 – 120 cm dlouhými, řapíkatými lichozpeřenými listy s 5 – 11 páry oválných zašpičatělých lístků a velmi malými palisty. Květy jsou v pestrých okolících na dlouhých stopkách s nachově růžovou pavézou, bledě růžovými křídly a bílým, na špičce fialovým člunkem. Kvete od května do září. Plodem jsou nahoru zakřivené rozpadavé lusky až 4 cm dlouhé, ze 3 – 6 slabě zaškrcovaných dílů. Drobná podlouhlá semena jsou červenohnědá až hnědá.

POUŽITÍ: V medicíně se nepoužívá, v lidovém léčitelství někdy slouží jako diuretikum a při srdečních obtížích; vzhledem k obsahu kardioaktivních glykosidů je však použití v lidovém léčitelství nebezpečné.

JEDOVATÁ ČÁST: Celá rostlina, zvláště semena.

OBSAHOVÉ LÁTKY: Rostlina obsahuje kardioaktivní glykosidy hyrkanosid a deglukohyrkanosid, kumariny, flavonoidy, nebílkovinnou aminokyselinu – kanavanin, 3-nitropropionovou kyselinu a její deriváty.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Za toxicitu rostliny jsou odpovědné kardioaktivní glykosidy a deriváty kyseliny 3- nitropropionové. Intoxikace způsobená hyrkanosidem připomíná předávkování srdečními glykosidy náprstníku (Digitalis purpurea – viz tam). Jeho toxicita je však pětkrát nižší. Hlavní toxické agens, a to především pro monogastrická zvířata (pro přežvýkavce není toxická), je 3-nitropropionová kyselina. Mechanismus jejího působení je dvojí: mohou se uvolnit dusitanové ionty v kyselém prostředí žaludeční šťávy, které pak oxidují hemoglobin a způsobují vznik methemoglobinémie. Dále je možnost blokády specifického enzymu trikarboxylového cyklu (sukcinátdehydrogenasy) a inhibice jantarové kyseliny v dýchacím řetězci mitochondrií. Symptomy otravy jsou: útlum příjmu potravy, paralýza končetin a apnoe. Toxický je také kanavanin poškozující regulační a katalytické reakce argininového metabolismu. Je jeho velmi potentním antimetabolitem. Inhibuje tvorbu NO v cévním endotelu z argininu.

LÉČENÍ OTRAVY: Odstranění toxického agens z potravy nebo krmiva. Zavést symptomatickou léčbu. Pokud se projeví příznaky digitalisové otravy, je léčení stejné jako u Digitalis purpurea.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.