Liečivé rastliny 3/2011Shopherba

 

RNDr. D. Tekeľová, CSc.:
Zbierame liečivé rastliny v lete         90
Medicinal plants collected in summer
Heilpflanzensammlung im Sommer

Ing. V. Štalmach:
Vŕby (Salices) – pramatky prvého syntetického liečiva         97
Wilows (Salices) – the great-grandmothers of the first synthetic drug
Weiden (Salices) – die Urgroßmütter des ersten synthetischen Arzneimittel


Ing. B. Krkošková, CSc.:
Naše pôvodné ale zabudnuté obilniny – špalda (Triticum spelta)         103
Domestic but forgotten cereal plants – spelt (Triticum spelta)
Einheimische jedoch vergessene Getreidepflanzen – Dinkel (Triticum spelta)

Redakcia:
Prírodná liečba problémov spojených s dovolenkou         106
Nature-based therapy of problems occurring during summer holiday
Naturheilung urlaubbedingter Probleme

Doc. Ing. J. Hojerová, PhD.:
Vitálne zdroje mora v kozmetike (5)         109
Sea vital sources in cosmetics (5)
Vitale Quellen des Meeres in der Kosmetik (5)

Mgr. M. Žiaková:
Z histórie rakytníka v Rusku         112
From the history of sea-buckthorn in Russia
Aus der Geschichte des Sanddorns in Russland

Ing. J. Pížl:
V harmónii s prírodou – rastliny s ochranným účinkom na človeka i rastliny (13)         116
In harmony with nature – plants with protective effects on humans and plants (13)
In Harmonie mit der Natur – Pflanzen mit Schutzeffekten auf Menschen und Pflanzen (13)


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XLIII)          119
From plant to man (XLIII)
Von der Pflanze zum Menschen (XLIII)

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek. CSc.:
Liečivé rastliny Západu nového milénia (57). Nátržník vzpriamený – mochna nátržník         122
Western medicinal plants of the new millennium (57). Common tormentil (Potentilla erecta)
Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (57). Blutwurz (Potentilla erecta)

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (19). Lathyrus odoratus a L. sativus         125
Toxic and allergenic plants (19). Lathyrus odoratus and L. sativus
Gift- und Allergiepflanzen (19). Lathyrus odoratus und L. sativus

RNDr. J. Stano, CSc.:
Bulbine frutescens (L.) Wild. – málo známa liečivá rastlina         126
Bulbine frutescens (L.) Wild. – a less known medicinal plant
Bulbine frutescens (L.) Wild. – eine wenig bekannte Heilpflanze

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie
Basilius Besler         127
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Basilius Besler
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Basilius Besler

Zo zahraničnej tlače
Lykopén v prevencii civilizačných chorôb         128

Súťaž

Nové knihy
Saponíny – výskyt, vlastnosti a možnosti využitia vo farmácii         130