Vlčí bob mnoholistý – lupína mnoholistá, Lupinus polyphyllus  LINDL.

Rozšíření: Původem z pacifické části Severní Ameriky. Od 19. století pěstovaný i u nás v zahradách a také na lesních pasekách a v bažantnicích jako krmivo pro zvěř. Často zplaňující.

Popis: vytrvalá bylina až 150 cm vysoká, s dlanitě mnohočetnými listy z 10 – 15 kopinatých, na líci víceméně lysých, na rubu hedvábně chlupatých lístků. Květy jsou v koncových hroznech dlouhých 30 – 50 cm, nejčastěji modré barvy (někdy i růžové nebo bílé); mají všechny tyčinky srostlé. Kvete v červnu až v srpnu. Plodem je hustě chlupatý mnohosemenný lusk.

Použití: Nepoužívá se ani v medicíně, ani v lidovém léčitelství.

Jedovatá část: Pouze semena.

Obsahové látky: Spartein a podobné chinolizidinové alkaloidy (lupinin, lupanin a další). Některé tzv. „sladké“ variety mají obsah těchto látek silně potlačeny.

Toxicita a příznaky otravy: Otravy zvířat jsou dlouho známy jako „lupinóza“. Akutní intoxikace způsobené alkaloidy se projevují neklidem, křečemi a žloutenkou. Chronické otravy jsou připisovány spíše houbovým toxinům, neboť porušené tkáně vlčího bobu velmi rychle plesnivějí. Případy otravy u lidí jsou relativně vzácné, obvykle jsou postiženy děti, které snědly semena nebo plody.

Léčení otravy: Obvykle po požití více než dvou lusků nastává spontánní zvracení. Pokud by tomu tak nebylo, je nutno zvracení vyvolat. V případě rozvinutí se intoxikace je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

Poznámka: Kromě popsaného druhu se u nás pěstují a místy zplaňují i další druhy vlčího bobu, většinou poněkud nižšího vzrůstu. Jde o vytrvalý modrokvětý Lupinus perennis L. – vlčí bob vytrvalý (lupína trváca), severoamerického původu, a dále o jednoleté, původem jihoevropské druhy; žlutokvětý L.luteus  L. – vlčí bob žlutý (lupína žltá), bělokvětý L.albus L. – vlčí bob bílý (lupína biela) a L. angustifolius L., vlčí bob úzkolistý – (lupína úzkolistá) s květy světlomodrými, někdy bílými,fialovými nebo skvrnitými. Všechny tyto druhy, s výjimkou forem tzv. sladké lupiny získaných selekcí, mají jedovatá semena, i když obsah alkaloidů v nich udává literatura nižší než u L. polyphyllus LINDL.