Monografia prof. Jahodářa Léčivé rostliny v současné medicíne s podtitulom Co Mattioli ještě nevěděl (a čo ešte všetko nevieme aj my v 21. storočí, pozn. recenzenta) je dielo erudovaného odborníka vo fytoterapii a brilantného „pisateľa“, o čom svedčia jeho doterajšie predchádzajúce práce. Text monografie má 201 strán plus register a zoznam literárnych zdrojov.

Dielo je systematicky rozdelené na 6 kapitol podľa botanickej systematiky: Rostliny krytosemenné – Angiospermophyta, Dvojděložné rostliny (Magnoliopsida), Rostliny krytosemenné – Angiospermophyta – jednoděložné rostliny (Liliopsida), Rostliny nahosemenné – Gymnosperophyta, Rostliny výtrusné – Bryophyta, Pteridophyta, Houby – Fungi, Farmakognostické a galenické procesy a postupy.

V úvodnom slove autora je chronologicky spracovaná história fytoterapie, ako aj vývoj poznatkov o liečivých rastlinách, obsahových látkach a ich objavoch. V závere úvodu prof. Jahodář informuje čitateľa o svojich zámeroch a smerovaní (určení) svojej monografie. Vo svojej práci vychádza z novelizovaného liekopisu (ČL 2009).

V prvých štyroch kapitolách: (Rostliny krytosemenné – Angiospermophyta Dvojděložné rostliny (Magnoliopsida), Rostliny krytosemenné – Angiospermophyta – jednoděložné rostliny (Liliopsida), Rostliny nahosemenné – Gymnosperophyta, Rostliny výtrusné – Bryophyta, Pteridophyta) postupoval podľa schémy uvedenej aj v úvodnom slove autora: Systematické zaradenie, súčasný odborný názov rastliny (český a latinský názov), obsahové a účinné látky liečivej rastliny, informácia o experimentálne potvrdenej biologickej aktivite na úrovni najnovších súčasných poznatkov – jednak na základe vlastných poznatkov a experimentov, ako aj poznatkov z aktuálnych literárnych zdrojov prakticky zo všetkých svetadielov a súčasnom terapeutickom uplatnení pre alopatickú medicínu vrátane odporúčanej indikácie.

V názvoch jednotlivých podkapitol (články o liečivých rastlinách) netradične nepoužíva platný odborný názov, ale skrátený, napr. Pampeliška, Taraxacum (Pampeliška lékařská, Taraxacum officinale), čo ma trochu prekvapilo v takomto vysoko odbornom diele, aj keď autor veľmi správne počíta aj so záujmom (neustále rastúcim) zo strany širokej verejnosti. Túto „stručnosť“ však napráva vo farmakobotanickej charakteristike rodu a tiež v názvoch obrázkov, kde sú už uvedené súčasné platné české a latinské odborné názvy. Veľmi sa mi páči stručná citácia použitej literatúry pri jednotlivých rastlinách (iba mená autorov a rok vydania), kompletne uvedené v registri literatúry.

Každá liečivá rastlina je dokumentovaná kresbami a farebnými fotografiami (s odbornými názvami), čo poskytuje dostatočnú informáciu pre čitateľa. Všetky informácie o jednotlivých liečivých rastlinách sú na mimoriadne vysokej odbornej úrovni, vysoko aktuálne a na báze súčasných poznatkov vedy.

Kapitola – Huby (Fungi) je stručnejšia na rozdiel od ostatných kapitol, avšak vyčerpávajúca, svedčiaca o majstrovstve a erudícii prof. Jahodářa podať kompletné a aktuálne informácie na malom priestore.

Posledná kapitola – Farmakognostické a galenické procesy a postupy obsahuje: Úvod do zpracovania drogy, obsahové látky, postupy pri spracovaní obsahových látok, schému základných procesov výroby fytoekvivalentného fytofarmaka a vyobrazenie niektorých zo základných prístrojov súčasného fytochemického laboratória. Kapitola je spracovaná zrozumiteľne pre odborníkov, aj pre menej erudovaných laikov.

Dielo uzatvárajú rejstříky, a to:  Slovníček odborných termínov a rejstřík literatúry.

Slovníček odborných termínov je výbornou pomôckou pre laikov, ako i menej zdatných čitateľov v odbornej terminológii (určite aj študentov). Rejstřík literatúry, jeho bohatosť, aktuálnosť, historické pramene a pestrosť svedčia o profesionálnej zdatnosti prof. Jahodářa a o úsilí a pozornosti, ktorú venoval písaniu tejto medicínsko-farmaceutickej monografii, ako ju nazval sám autor.

Na záver musím konštatovať, že monografia autora prof. RNDr. Luďka Jahodářa, CSc., patrí k vynikajúcim dielam v tejto oblasti a bude obrovským prínosom pre odbornú verejnosť, či už farmaceutov, lekárov a pre iných odborníkov, obľúbenou učebnicou pre poslucháčov farmaceutických a lekárskych fakúlt, pretože prináša aktuálne poznatky na báze súčasných poznatkov o liečivých rastlinách v plnom rozsahu, napísané formou až beletristickou (vynikajúco sa číta) bez zbytočného balastu.

Publikácia je napísaná jasne a zrozumiteľne pre všetky úrovne čitateľov, čo však nie je na úkor odbornosti a erudícii, ktorá radí autora medzi popredných odborníkov v tejto oblasti.

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD.