Jedným z najčastejších prejavov starnutia organizmu je zhoršenie zraku. Oko ako orgán zraku mení svetelné odrazy na nervové signály, ktoré sú prenášané do mozgu a pozorované predmety premieňajú na skutočný obraz. Ochoreniami očí trpí veľká časť populácie na celom svete. Vekom sa štruktúry oka degenerujú, čo má za následok zhoršenie videnia. Bez ohľadu na vek, by každý mal dbať najmä na prevenciu.

Častým ochorením očí je makulárna degenerácia (MD). Toto ochorenie postihuje makulu (žltú škvrnu), ktorá je centrálnou časťou sietnice (retiny) v zadnej časti oka. Je potrebná na videnie detailov pre výkon každodenných úloh, ako je napríklad šoférovanie, čítanie a rozpoznávanie tvárí. Poškodením makuly dochádza k strate tzv. priameho videnia. Ochorenie má dve formy: suchú a vlhkú. Suchá vzniká, keď sa cievy pod makulou stenčujú a krehnú. Formujú sa malé žlté útvary nazývané drúzy. Výsledkom je rozmazané videnie, zahmlené a skreslené objekty v centrálnom videní a ich farebná fádnosť. Pri vlhkej forme sa vyvíjajú nové abnormálne a veľmi krehké cievy pod makulou. Tenké cievy majú vysokú priepustnosť krvi a ďalších tekutín. Toto presakovanie vedie k vzniku slepej škvrny v centrálnom videní. Pri zanedbaní dochádza k strate zraku. Hlavnými rizikovými faktormi ochorenia sú vek (nad 55 rokov), fajčenie, nesprávna výživa, obezita, nedostatok makulárneho pigmentu, pohlavie, UV žiarenie, genetické faktory, hypertenzia, diabetes, hyperlipidémia, nedostatok pohybu. V súčasnej dobe bohužiaľ nie je známe, ako možno pacientov s MD vyliečiť, avšak existujú terapeutické možnosti ako progresiu ochorenia spomaliť.

prevencii a liečbe ochorení očí sa uplatňujú liečivé rastliny s obsahom karotenoidov, antokyánov, flavonoidov, vitamínov a minerálov. Ide najmä o látky rozširujúce cievy, zlepšujúce prekrvenie, vyživujúce oči a látky spomaľujúce degeneratívne zmeny následkom redoxného stresu. Významnú skupinu tvoria karotenoidy.

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.