Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

16. pracovný deň sekcie prírodných liečiv SFS

Dňa 8. 9. 2011 sa v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil 16. pracovný deň sekcie prírodných liečiv SFS a 17. odborný seminár s medzinárodnou účasťou: aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín. Obe podujatia nadväzovali na 2. medzinárodnú vedeckú konferenciu: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny. Ako už z názvu vyplýva podujatia sa venovali najmä pestovaniu a spracovaniu liečivých rastlín, nevynímajúc ich využitie. Viaceré prezentované práce sa zameriavali na hodnotenie kvality rastlinných drog.

V rámci podujatia zaznelo množstvo zaujímavých prednášok z domácich, ako aj zahraničných výskumných pracovísk. Po registrácii účastníkov a slávnostnom zahájení pracovného dňa a odborného seminára zaznela prednáška kolektívu Jozef Smatana, Ľuboslava Džmurová, Helena Petrusová pod názvom Zaraďovanie liečivých a koreninových rastlín do osevných postupov. Podrobne sa venovali zásadám, ktoré sú dôležité pri voľbe druhov rastlín pri ich zaraďovaní do osevných postupov.  Nasledovala prednáška Miroslava Habána a Pavla Otepku o inováciách v technológii pestovania vybraných liečivých, aromatických rastlín. Venovali sa pestovaniu tradičných, ale aj zavedeniu novovyšľachtených odrôd bazalky pravej (Ocimum basilicum), šalvie lekárskej (Salvia officinalis) a nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis) do agroekologických podmienok teplej agroklimatickej makrooblasti (Nitra a Kolíňany). Štefan Týr a Tomáš Vereš v prednáške Regulácia zaburinenosti v porastoch liečivých, aromatických a koreninových rastlín venovali pozornosť diagnostike zaburinenosti pôdy, identifikácii a stanoveniu burinových porastov, kategorizácii škodlivosti burín, biologických vlastnostiam burín, regulácii zaburinenosti, ako aj priamym, nepriamym a preventívnym opatreniam zaburinenosti. Kvalita Melissae folium z opakovaných zberov v priebehu roka bola témou prednášky Daniely Tekeľovej a Márie Mrlianovej. Prezentovali svoju výskumnú prácu, v ktorej sa zamerali na stanovenie vybraných sekundárnych metabolitov (silica, celkové hydroxyškorickové deriváty, celkové polyfenoly, kyselina rozmarínová) a antioxidačnej aktivity. Ich výsledky poukázali na vyššiu kvalitu drogy prevažne z druhých a tretích zberov vykonaných v júli, auguste a septembri. Uvedené prednášky zazneli v prvej časti rokovacieho dňa. Po nich nasledovala krátka prestávka, počas ktorej mohli účastníci konferencie pri šálke kávy prediskutovať ďalšie zaujímavé témy.

Druhý blok prednášok otvorili prezentáciou Jarmila Neugebauerová a Jindřiška Vábková. V prednáške Použití extraktů kořeninových rostlin v gastronomii sa venovali príprave ovocného prípravku určeného na ochucovanie nápojov. Ovocné prípravky, ktorých základ tvorili prevažne jablká a ďumbier (zázvor) dochucovali citrónovou šťavou a prídavkom liehových extraktov z vybraných liečivých rastlín (Mentha × piperita, Melissa officinalis, Thymus vulgaris). Ovocné prípravky boli pripravené v rôznych pomeroch surovín a v rôznych príchutiach. Senzoricky hodnotili 10 druhov hotových produktov. V práci zhrnuli hodnotenie 15 degustátorov. Ako najlepší z prípravkov bol ohodnotený produkt zložený z jabĺk, cukru a extraktu medovky lekárskej (Melissa officinalis). Prednáška Blanky Kocourkovej, Márie Harabišovej, Heleny Pluháčkovej, Hany Jirouškovej a Jitky Fojtovej pod názvom Vliv stanoviště na obsah a složení silic heřmánku lékařského (Matricaria recutita L.) odrůdy Bohemia sa venovala hodnoteniu kvality vzorky rumančeku kamilkového značky „Chamomilla Bohemica“. Vo vzorkách pochádzajúcich z rôznych lokalít a z dvoch rokov zberu (2009, 2010) stano­vili, pomocou metód Českého liekopisu

1. vydanie, percentuálny obsah silice a zastúpenie jej hlavných terpénových zložiek (?-farnezén, chamazulén a bisabolol oxid A). Okrem obsahu silice stanovili aj hodnoty prímesí a nečistôt vo vzorkách a vzájomne porovnali získané hodnoty medzi jednotlivými vzorkami. Ďalšou v poradí bola prednáška Ivety Čičovej, Silvie Fialovej, Márie Cupákovej, Antona Ťažkého, Pavla Hauptvogela a Daniela Grančaia s názvom Morfologické a chemické hodnotenie genetických zdrojov rodu Thymus. V práci hodnotili 25 vzoriek druhov rodu Thymus pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska a Českej republiky. V jednotlivých vzorkách sledovali vybrané morfologické parametre pomocou medzinárodného klasifikátora. Obsah sekundárnych metabolitov (silica, zložky silice a celkové hydroxyškoricové deriváty)  stanovili podľa metód Slovenského liekopisu, 1. vydanie. Jednotlivé vzorky sa vzájomne porovnávali. Druhý blok prednášok a súčasne aj rokovací deň uzatvárala prednáška Magdalény Lacko-Bartošovej, Miroslava Habána a Marty Habánovej Herbs – študijný materiál – liečivé a aromatické rastliny – pre podporu farmárov. V prednáške predstavili projekt, ktorého cieľom je tvorba multimediálnych študijných materiálov pre ďalšie odborné vzdelávanie, určených najmä študentom a absolventom stredných odborných škôl v oblasti poľnohospodárstva. Výstupom projektu má byť CD s ukážkami pestovania vybraných rastlinných druhov v rôznych jazykoch. V rámci odborného programu sa tiež prezentovali vedecké práce formou plagátových príspevkov (posterov).

Po slávnostnom ukončení pracovného dňa a odborného semináru nasledovala prehliadka botanickej záhrady SPU v Nitre, kde si za sprievodu Ing. M. Habána, PhD. a jeho kolegov mohli účastníci konferencie vychutnať krásy domácich, ale aj exotických bylín a drevín v záhrade, ako aj v skleníkoch SPU. Celý program pracovného dňa a odborného seminára sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, ako to bolo aj po minulé roky. Podujatie prinieslo zaujímavé informácie o výskumnej činnosti na prezentovaných pracoviskách a ponúklo možnosti novej spolupráce v oblasti prírodných liečiv a liečivých, koreninových a aromatických rastlín. Za perfektne zvládnutú organizáciu tohto podujatia treba poďakovať všetkým organizátorom.


PharmDr. S. Fialová, PhD.

Home Archív Všetky čísla 2011 5/2011 16. pracovný deň sekcie prírodných liečiv SFS