J. HAJDÚK, J.KRESÁNEK Rozsah ovplyvnenia vegetácie pri priemyselnými exhalátmi na Slovensku 129

Dr. Ľ. NÁTHEROVÁ, CSc. Maliny 134

RNDr. E. VARTÍKOVA Mäsožravce v rastlinnej ríši 139

PhMr. Ľ. FARKAŠ Breza a jej liečebné uplatnenie 143

J. A. ZENTRICH Léčivé rostliny v moderní fytoterapii 147

ZAJÍMAVOSTI V ROSTLINNÉ ŘÍŠI 151

V. TRAXL Heřmánek římský 156

NOVÉ KNIHY 159