Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Karbinec európsky

Hluchavkovitá trvalá rastlina Lycopus europaeus L. (Lamiaceae) dorastá do 100 cm výšky. Štvorhranná byľ má krížmo protistojne sediace elipsovité, končisté, zúbkaté alebo perovito laločnaté, vo vrchných partiách hrubo zúbkaté listy.

Drobné kvety sú v malých pazušných papraslenoch. Majú desaťžilové, do polovice zrastené zvonkovité kalichy. Ich zuby sú dvakrát také dlhé ako huňaté hrdlá dvojpyskovitých koruniek, ktoré obopínajú. Horná kvetná časť je biela, dolná červeno bodkovaná; majú po dve dlhé tyčinky a vrchný semenník. Opelené sa menia na tvrdky. Aj keď rastlina nesie názov iba nášho kontinentu, predstavuje eurázijský druh. Obľubuje spoločenstvá medzi vlhkomilnými kriakmi, jelšami zamokrenými priekopami, dolinnými močaristými lúkami. Pretože potrebuje dostatok dusíka, nepohŕda ani lokalitami znečistenými odpadovou vodou, ani presakmi z hnojísk. Rozšírený je od nížin po horské oblasti.

Príbuzný druh, karbinec vysoký – Lycopus exaltatus L. sa od prvého líši výškou až 150 cm, perovito dielnymi až strihanými listami. Kališné zuby sú tu rovnako dlhé ako rúrka v ich strede. Žije v podobných podmienkach ako predchádzajúci, vyskytuje sa však zriedkavejšie, aj to v teplejších stanovištiach.

MUDr. K. Mika