Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Obsah časopisu Liečivé rastliny 5/1996

Pharm. Dr. Silvia Plačková    Vrátenie liečebnej vážnosti šalvii    146
RNDr. PhMr. Lukáč Súkeník    Chlorofyl - zelená elektráreň     150
MVDr. Jozef Skalka  CSc.    Možnosti využitia rastlinných aromatických olejov vo veterinárnej praxi    153
RNDr. Dobromila Jarošová    Vrbovka - Vrbka - Vrbice    155
RNDr. PhMr. Vincencia Brežná    Ovos siaty - Avena sativa L.    156
Doc. Dr. I. Leifertová CSc.    Zdroje inhalační alergie    158
Doc. Ing. Milan Nagy CSc.    Pracovný deň sekcie prírodných liečiv Slovenskej famaceutickej spoločnosti    160
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Skôr registrované fytofarmaká    161
Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXXIX.    162
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec, Ing. Peter Bohinský    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách XI.    166
Tak sme písali    174
Zo zahraničnej tlače    176
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.    Jubilant prof. RNDr. Václav Suchý DrSc.    179

Home Archív Všetky čísla 1996 5/1996 Obsah časopisu Liečivé rastliny 5/1996