RNDr. Irena Mašterová CSc.    Známe zdroje rastlín z pohľadu drogovej závislosti    110
Pharm. Dr. Silvia Plačková    Liečivé čaro leta    115
Doc. RNDr. L. Opletal CSc.    Onemocnění oběhového systému a léčiva rostlinného původu    117
Pharm. Dr. Lenka Tůmová CSc.    Nebezpečí alergenních rostlin (3)    120
MUDr. J. Kresánek, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Malý fytoteraupetický abecedár (9)    123
RNDr. PhMr. Vincencia Brežná    Šalvia muškátová    128
Súťaž    129
RNDr. Jiřina Spilková CSc.    Antioxidační účinky léčivých rostlin z čeledi Lamiacae    130
Doc. Ing. Milan Nagy CSc.    3. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti    131
Pharm. Dr. Silvia Plačková    Možno zberať liečivé rastliny aj v jeseni?    132
MUDr.O. Krajáková, MUDr. Z. Benkovičová    Príspevok k ľudovej terapii chronických ochorení na Slovensku    135
Nové knihy    136
Odpovedáme čitateľom    138
Krížovka    143