Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Výzkum léčivých rostlin na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity

Mezi témata řešená na katedře aplikovaných rostlinných biotechnologií patří výzkum účinných látek ostropestřece mariánského, třapatky nachové, parchy saflorové, heřmánku lékařského, máku setého, chmele otáčivého, ovsa setého, tisu obecného, ječmene setého a dalších rostlin. Úspěšné řešení vedlo k podání několika patentů, užitných vzorů a vydání vědecké monografie „Technologie pěstování a zpracování Echinacea purpurea na extrakt s požadovanými prvky jakosti a podklady pro jeho certifikaci.“ Na pracovišti byl řešen projekt MŠMT KONTAKT ME 704: Technologie pěstování rostlin Echinacea purpurea a Schizandra chinesis a extrakce účinných látek ve spolupráci s laboratoří analytické chemie ÚSBE. Toto pracoviště také spolupracovalo na projektu laboratoře analytické chemie COST – OC D28.001 Biologicky aktivní látky v druzích rodu křídlatka (Reynoutria Houtt.).

Farmaceuticky významný flavonoid rutin je zkoumán v různých odrůdách pohanky seté a pohanky tatarky ve spolupráci s katedrou rostlinné výroby a agroekologie Zemědělské fakulty. Pohanka patří mezi významné zdroje rutinu využívané pro farmaceutické účely. Rozsáhlý výzkum v rámci výzkumného záměru MSM zahrnuje sledování obsahu rutinu v různých odrůdách obou druhů pohanek a sledování vlivu agrotechnických postupů na obsah flavonoidů. Další projekty jsou řešeny ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze–Ruzyni, velmi úspěšně probíhá také mezinárodní spolupráce. Zde byl v posledních letech řešen grant věnovaný pohance seté a pohance tatarce MŠMT 1P05ME808 Diversita genetických zdrojů pohanky, její využití pro setrvalý rozvoj zemědělství a výrobu zdravých potravin v ČR a Číně. Sledování dalších biologicky aktivních látek v různých odrůdách pohanky a testování alelopatických vlastností pohanky probíhá ve spolupráci s laboratoří analytické chemie ÚSBE. Pracoviště katedry aplikované chemie využívá pro řešení svých výzkumných úkolů moderního analytického vybavení. Výsledky práce jsou prezentovány v řadě příspěvků na domácích a zahraničních konferencí a zejména v publikacích ve vědeckých časopisech.

Také studenti se podílejí na řešení výzkumných úkolů katedry a mají možnost zpracovávat zde svoje bakalářské a diplomové práce. Pro úspěšné absolventy naší i dalších vysokých škol jsou určeny doktorské studijní programy.

Home Archív Všetky čísla 2009 4/2009 Výzkum léčivých rostlin na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity