MUDr. I. Bukovský    Rastlina na tanieri a pod mikroskopom IV - jeseň na tanieri    110
M. Lipka    Ruža slovenskej botaniky. K 50. výročiu úmrtia Izabely Textorisovej (1866-1949)     112
Ing. M. Šuhaj CSc. - Ing. B. Krkošová CSc.    Rastliny ako nevyčerpateľný zdroj výživových doplnkov    113
MUDr. J. Kresánek CSc.    História medicíny. Najvýznamnejšie terapeutické systémy    116
Ing. L. Kokoška    Léčivé rostliny v boji proti patogenním mikroorganismům. Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. III     121
Doc. M. Nagy    IV. medzinárodná konferencia "Pestovanie, zber a spracúvanie liečivých rastlín"    123
Prednášky - súhrny    123
Ešte raz o sóji    140
Odpovedáme čitateľom    142
Krížovka    143

AdSense