Prof. RNDr. L. Jahodář CSc.    Nebezpečné rostliny    38
Pharm. Dr. S. Plačková    Fytoterapia v starostlivosti o pokožku    44
MUDr. J. Kresánek PhD.    Mentálna anorexia -  psychická, duševná nechuť do jedla     47
Názory čitateľov    50
Doc. RNDr. D. Košťálová CSc.    Význam zdrojov rastlinnej výživy pre zdravie    51
Pharm. Dr. L. Tůmová CSc.    Potravinové alergénny     54
Ing. P. Musil    Výstava léčivých rosrtlin v Brně    55
Ing. B. Krkošková CSc.    Fosfolipidy a leticín    56
Ing. K. Tomášek CSc.     Pýr plazivý - Elytrigia repens    57
RNDr. PhMr. L. Súkeník     Rastlinné zdroje steroidných hormónov    58
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Nové fytofarmaká    61
MUDr. J. Kresánek - Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Zázrak zvaný silice III. Všestranné uplatnenie - kozmetika    62
Zaujímavosti    68
Krížovka    71