Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Obsah časopisu Liečivé rastliny 4/2000

Prof. RNDr. L. Jahodář CSc.    Nebezpečné rostliny III.    110
Doc. Dr. M. Felklová CSc.    Sladidla rostlinného původu    115
Pahrm. Dr. S. Plačková    Zeler ako liečivá rastlina    119
Ing. B. Krkošková CSc.    Nové zdroje rastlinných bielkovín    121
RNDr. PhMr. L. Súkeník     Estrogény - príčina feminizácie prírody    123
MUDr. J. Kresánek PhD. - Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Fytoterapia pri chorobách vyvolaných cudzopasnými červami    125
MUDr. J. Kresánek PhD. - Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Zázrak zvaný silice V.    128
Predstavujeme vám: Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava    132
Ing. L. Kokoška PhD.    Tribulus terrestris L.- účinný prostředek pro zvýšení sexuální aktivity a podporu sportovního výkonu    134
RNDr. D. Tekeľová CSc.    Piaty pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti    135
Ing. P. Bohinský    Čo v domácnosti používať proti moľom?    136
Ing. P. Bohinský    Klub pestovateľov liečivých rastlín v Prešove desaťročný    137
Odpovedáme čitateľom    138
Zo zahraničnej tlače    139
Zaujímavosti    141

Home Archív Všetky čísla 2000 4/2000 Obsah časopisu Liečivé rastliny 4/2000