Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Obsah časopisu Liečivé rastliny 3/2001

MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Lieičvé rastliny Západu nového milénia (3)     74
RNDr. A. Chocholatá     Mikrobiologická čistota výrobkov z rastlinných drog vyrobených v Slovakofarme a.s., divízia Liečivé rastliny Malacky    79
Ing. B. Krkošová CSc.    Geneticky modifikované potraviny prenikajú na trh    82
MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc    Drogy slovenského liekopisu I. (3)    84
Doc. RNDr. D. Košťálová CSc.    Je lykopén dôležitý pre zdravie?    88
Redakcia    Pestré všeličo o liečivých rastlinách. Svet babkiných byliniek (2)    90
Redakcia    Rady starej mamy (2)    92
MUDr. J. Kresánek PhD.    Prvá pomoc pri popáleninách-cibuľa v nemeckom ľudovom liečiteľstve (Ing.E. Petreas, Hamburg)    96
RNDr.L. Súkeník    Listnatec tŕnitý    98
K životnému jubileu Ing. Pavla Čupku CSc.    100
Odpovedáme čitateľom    101
Zo zahraničnej tlače    104
Anketa    107

Home Archív Všetky čísla 2001 3/2001 Obsah časopisu Liečivé rastliny 3/2001