Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Polygonatum multiflorum (L.) All. Kokořík mnohokvětý – kokorík mnohokvetý. Rostliny způsobujíci otravy a alergie (45)

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Kokořík mnohokvětý – kokorík mnohokvetý

Rozšíření: Druh cirkumpolární, vápnomilný, dosti hojně rozšířený na území obou států ve stinných listnatých lesích, doubravách i bučinách a roklích od nížiny do podhůří.
Popis: Vytrvalá, 30 - 100  cm vysoká bylina. Lodyha dosti silná, oblá. Listy jednoduché, vejčité, střídavé. Květy vyrůstají v úžlabí listů v chudých 2 – 5květých hroznech, jsou nevonné. Okvětí je bílé, válcovitě trubkovité, srostlé ze šesti lístků. Kvete v květnu a červnu. Plody jsou modročerné bobule. Použití: V terapii se rostlina nepoužívá.
Jedovatá část: Celá rostlina, zvláště plody.
Obsahové látky: Rostlina obsahuje steroidní saponiny s aglykonem diosgeninem a chelidonovou kyselinu. Podobně jako konvalinka obsahuje azetidin-2-karboxylovou kyselinu.
Toxicita a příznaky otravy: Otravy způsobuje vysoký obsah saponinů v plodech. Po požití (zkrmení) většího množství rostliny se dostavují gastrointestinální potíže, zvracení provázené krvavými průjmy. Toxicita aminokyseliny (azetidin-2-karboxylové kyseliny) se projevuje až po dlouhodobém zkrmování u zvířat.
Léčení otravy: Symptomatická terapie.
Poznámka:  Za stejně toxické se pokládají všechny druhy kokoříků u nás rostoucí (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce; P. vericillatum  (L.) All.).

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie

Home Archív Liečivé rastliny 2015 Liečivé rastliny 5/2015 Polygonatum multiflorum (L.) All. Kokořík mnohokvětý – kokorík mnohokvetý. Rostliny způsobujíci otravy a alergie (45)