Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Veratrum album L. Kýchavice bílá – kychavica biela. Rostliny způsobujíci otravy a alergie (45)

Veratrum album L.

 Kýchavice bílá – kychavica biela

Rozšíření: Jde o eurosibiřský druh. Roste na vlhkých horských loukách, nivách, holích i v kosodřevině a na vrchovištích od podhorského do alpínského pásma.
 Popis: Vytrvalá bylina, 50 – 150 cm vysoká s krátkým tlustým oddenkem a četnými tenkými kořeny. Lodyhy má přímé, tlusté, hustě listnaté. Listy jsou jednoduché, celokrajné, elipticky kopinaté, střídavé, na rubu pýřivé, na líci lysé, hluboko zřasené; k vrcholu lodyhy se zmenšují. Květy zelenavé barvy jsou v hustém, velikém a staženém latovitém květenství. Jsou trojčetné a polygamické (mnohomanželné), okvětní lístky jsou podlouhle eliptické. Kvete v červnu až srpnu. Plody jsou přehrádkosečné tobolky.
Použití: V terapii se využívá podzemní část (oddenek s kořeny). Droga je řazena mezi silně účinné látky (separanda). V ní obsažené steroidní alkaloidy se sporadicky využívají jako antihypertonika, dříve také proti svalové bolesti i jako stomachikum, emetikum, diuretikum. Dnes spíše ve veterinární praxi.  V některých zemích se však z drogy a alkaloidů vyrábějí humánní přípravky pro terapii hypertenzní choroby.
Jedovatá část: Celá rostlina.
Obsahové látky: Rostlina obsahuje soubor steroidních alkaloidů označovaných jako veratrin (až 2,5 %): C-nor-D-homocholestanového typu zahrnující protoverin, protoveratriny A a B, germerin, jervin, protoverin, veratroylzygadenin aj. ; solidaninového typu včetně isorubijervin, rubijervin aj. Obsahové zastoupení jednotlivých typů je podmíněné geneticky, ekologicky i stářím rostliny.
Toxicita a příznaky otravy: Alkaloidy působí dráždivě. V nose způsobují neudržitelné kýchání v očích palčivou bolest, slzení a překrvení spojivek, v ústech pálení a slinění, jazyk pálí a později dřevění. Vetřeny do pokožky vyvolávají pocit pálení a pak anestézii. Dráždí žaludeční a střevní sliznici, vyvolávají zvracení, bolestivý průjem a krvavou stolici. Již v malých dávkách rozšiřují cévy a působí pokles krevního tlaku. Zároveň se zpomalí tep a sníží frekvence dechu, rozšíří se zorničky.  Všechny tyto symptomy provází otravu drogou, či předávkováním léčivým přípravkem s obsahem alkaloidů. Při vyšších dávkách může nastat zástava dechu a srdce. Prognóza je vážná.
Alkaloidy jsou lipofilní, dobře a rychle se vstřebávají. 1 – 2 g sušeného oddenku (20 mg protoveratrinu B) může být smrtící dívkou pro člověka.
U zvířat je otrava méně častá, rostlina je značně hořká. Projevuje se neklidem, sliněním zvracením, dávivými pohyby, také průjmem, svalovou slabostí a ochrnutím. Smrt nastává zadušením. Otravy byly pozorovány u člověka, koně, skotu, ovce, kozy, psa a kočky.
Nověji je popisován teratogenní efekt cyklopaminu (11-deoxo jervin), cykloposinu a jervinu odpovědných za malformace typu kyklopie. Tyto alkaloidy interferují s vývojem embryonální nervové trubice a způsobují celkové deformity hlavy. Zasahují také do chrupavkového metabolismu; následkem je tracheální stenóza, zkrácení kostí záprstí a zánártí plodu. Případy jsou popisovány u plodů ovcí spásajících v průběhu březosti listy kýchavice.
Léčení otravy: Odstranění toxického agens vyvoláním zvracení, podání síranu sodného a suspenze aktivního uhlí. Na klinice lékař provede výplach žaludku, napojí umělé dýchání. Podávají se psychostimulancia pro zvýšení TK. Symptomatická léčba.


Poznámka: Kýchavice bílá se rozlišuje na dva poddruhy: Veratrum album subsp. album, kýchavice bílá pravá a V. album subsp. lobelianum, kýchavice bílá Lobelova. Rozlišují se barvou okvětních lístků, první poddruh má lístky bílé, na vnější straně se světle zeleným pruhem, druhý podruh má okvětí žlutozelené nebo špinavě zelené. Rozlišují se také v některých znacích vřetena a větvích květenství. Oba podruhy vykazují podobné obsahové látky se stejným biologickým účinkem.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie

 

Home Archív Liečivé rastliny 2015 Liečivé rastliny 5/2015 Veratrum album L. Kýchavice bílá – kychavica biela. Rostliny způsobujíci otravy a alergie (45)