Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Léčivé kořeny – význam a využití v praxi

Púpava lekárska

Kořeny jsou vegetativní podzemní orgány rostlin. Zajišťují rostlinám upevnění v zemi a čerpání vody a v ní rozpuštěných minerálních látek důležitých pro jejich výživu. Jsou také místem tvorby a zásobárnou nejrůznějších látek tzv. metabolitů, vznikajících biosyntézou v rostlinách.

Kořenové drogy mohou pocházet z rostlin jednoděložných nebo dvouděložných. Liší se celkovým vzhledem i anatomickými znaky. Látky, které kořeny obsahují, jsou velmi rozmanité. Od látek jako je škrob nebo inulin, které slouží rostlině jako látky zásobní, až po složité struktury, o jejichž významu pro rostlinu toho zatím víme málo, ale jsou významné svým účinkem na organismus člověka. Kořenové drogy pocházejí z rostlin pěstovaných nebo z rostlin volně rostoucích v přírodě. Některé se používají jako surovina k výrobě extraktů, tinktur nebo k izolaci obsahových látek, jiné se používají v terapii ve formě nálevů nebo odvarů.

Sběr

Množství účinných látek v kořenech se mění během vývoje rostliny. Kořeny dvouletých rostlin se sbírají na podzim v 1. roce vegetace nebo na jaře ve 2. roce, před začátkem růstu. Kořeny z víceletých rostlin se sbírají obvykle ve 2. až 3. roce růstu. U rostlin pěstovaných je sklizeň zpravidla již po roce, i když výnos a kvalita nejsou tak dobré jako u víceletých kultur, protože delší udržování kultury je ekonomicky náročnější. Po sklizni se kořeny ručně zbavují tenkých postranních kořínků, zbytků nadzemní části a po oschnutí se odstraní hrubé zbytky půdy. Takto zhruba očištěné se umyjí proudem vody, případně kartáčem, velké kusy se podélně rozříznou a suší se.

Sušení

Způsob sušení velmi ovlivňuje jakost drog, a to jak pro přímé využití, tak jsou-li surovinou pro výrobu léků. Kořeny schnou většinou velmi pomalu. Aby nedošlo ke znehodnocení drogy, suší se rozložené na lískách, roštech nebo zavěšené, v sušárnách se zajištěným větráním. Teplota je dána obsahovými látkami, u siličných drog do 40 °C, u ostatních do 50 °C, výjimečně až 60 °C. Podle povahy a velikosti kořenů je možné je nechat přirozeným teplem zavadnout a pak dosušit v sušárně. Během sušení je třeba materiál kontrolovat a po vysušení nechat ještě „vydýchat“ než je droga uskladněna. Pro uchování drogy správné kvality platí stejná pravidla jako u ostatních drog. Je třeba je uchovávat v dobře uzavřených nádobách na suchých místech, uskladněné drogy kontrolovat, protože výskyt plísní nebo škůdců znamená znehodnocení drogy.

V následujícím přehledu jsou uvedeny drogy, které jsou významné ve fytoterapii a které je možné získat sběrem z rostlin volně rostoucích v přírodě.

Taraxaci radix – pampeliškový kořen, púpavový koreň,Taraxacum officinaleL., pampeliška obecná, pampeliška, púpava lekárska (Asteraceae)

Vytrvalá bylina rozšířená na severní polokouli. Celá rostlina je prostoupena systémem mléčnic, ze kterých prýští bílé, latexovité mléko. Listy této byliny vysoké až 40 cm jsou v bohaté přízemní růžici, tvar mají kracovitý (s oddáleně zubatě vykrajovaným okrajem). Stvol je dutý a nese jeden úbor, složený ze žlutě zbarvených jazykovitých květů. Plodem jsou nažky zakončené chmýrem.

Drogou jsou usušené kořeny a také kořeny s nadzemní částí s ještě nerozvinutými úbory. Kořeny se po sběru rychle suší při teplotě do 50 °C, nedostatečně usušený kořen snadno plesniví, droga také bývá napadána škůdci a snadno vlhne. Sbírají se také kořeny s nadzemní částí, ještě nekvetoucí, které poskytují drogu Taraxaci radix cum herba.

Obsahové látky: Účinné látky drogy jsou hořčiny, kořeny obsahují zajímavou směs seskviterpenických laktonů a pentacyklických triterpenických alkoholů a jejich glykosidů (např. germakranolid, eudesmanolid, dihydrolaktucin aj.). Další obsažené látky jsou tetracyklické triterpeny, fytosteroly a karotenoidy.

(ukážka)


Doc. RNDr. J. Spilková, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Katedra farmakognozie 

Home Archív Liečivé rastliny 2015 Liečivé rastliny 5/2015 Léčivé kořeny – význam a využití v praxi