Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Fleur-de-lis, kosatec či ľalia?

Kosatec

Heraldický symbol s názvom fleur-de-lis, ktorý sa objavuje v podobe kompasovej strelky na starých mapách, vlajkách a v erboch miest či významných šľachtických rodov je jednou z mnohých, pretrvávajúcich botanických záhad. Bežne sa v literatúre uvádza, že ide o  schematické, zjednodušené znázornenie kvetu ľalie. Ale skutočnosť je trochu komplikovanejšia. S najväčšou pravdepodobnosťou totiž nejde o kvet ľalie, ale o kvet kosatca žltého (Iris pseudacorus).

Kosatec je symbolom nádeje, múdrosti a chrabrosti a jeho štylistické zobrazenie je už od stredoveku spájané s francúzskou monarchiou, hlavne s kráľom Ľudovítom VII., ktorý kosatec prijal za svoj symbol pri križiackej výprave v roku 1147 (alebo 1150). Kosatec prijatý Ľudovítom za erbový znak tak následne dostal pomenovanie fleur-de-Louis, Luisov kvet. Iná verzia hovorí, že meno symbolu pôvodne znelo Kvet svetla, fleur-de-luce, pretože sa zjavil Ľudovítovi vo sne ako znamenie z nebies. Každopádne v priebehu času sa jedno či druhé pomenovanie chybne v prepisoch zmenilo na fleur-de-li, znamenajúce kvet ľalie

Podľa iných literárnych prameňov má fleur-de-lis spojenie s francúzskymi kráľmi ešte o viac ako šesťsto rokov staršie. Táto verzia, spája kosatec žltý už s prvým francúzskym kresťanským kráľom Chlodovikom I (Clovisom v anglickom prepise mena). Podľa legendy, ktorá sa k danej udalosti zachovala, ukázal kosatec kráľovi miesto, kde mohol bezpečne prebrodiť rieku a uniknúť tak prenasledovateľom. Kosatec žltý je totiž rastlinou znášajúcou sezónne zaplavenie, až do výšky vodnej hladiny 15 cm, a preto často prirodzene rastie v okolí brodov. Pre túto jeho vlastnosť, schopnosť označovať miesta vhodné na prebrodenie vodného toku ho Angličania nazývajú yellow flag, čo sa dá preložiť ako žltá vlajka, pretože v čase kvitnutia, ako žltá vlajka doďaleka signalizuje „tu je bezpečný prechod“. V Severnej Amerike má podobnú „funkciu“ Iris versicolor, anglicky označovaný ako blue flag - modrá vlajka.

História si však prvotnou udalosťou, ktorá kosatec do erbu francúzskych kráľov dostala, nie je celkom istá. A tak legendu s podobnou pointou - nájdenie brodu vďaka kosatcu, spája aj s rokom 507 a bitke Chlodovika I. proti Alaricovi II. - kráľovi Vizigótov. V tejto verzii však kráľ využije kosatcom označený brod k nečakanému útoku, a nie k úteku.

Iná verzia hovorí že sa Chlodovik I. a jeho muži kosatcami ozdobili po víťazstve v bitke pri Tolbiacu v roku 506.

A posledná z verzií zase tvrdí, že si kosatec dal Chlodovik I. do znaku potom, ako ho jeho kresťanská žena presvedčila k modlitbe, sťaby poslednej nádeji na víťazstvo. Chlodovik naozaj vyhral a na počesť tejto udalosti údajne nahradil vo svojom znaku tri ropuchy troma kosatcami.

Všetky štyri verzie každopádne končia tým, že nový heraldický symbol bol pomenovaný Clovisov kvet, Fleur-de-Clovis, ktoré bolo postupom času skomolené na už spomínané fleur-de-lis.

(ukážka)


Ing. P. Kaššák
Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne