Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Liečivé rastliny 5/2015 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 5/2015

doc. RNDr. J. Spilková, CSc.:
Léčivé kořeny: význam a využití v praxi (4)        
Medicinal roots: their importance and practical use
Heilsame Wurzeln: ihre Bedeutung und praktische Nutzung

Ing. P. Kaššák:
Fleur-de-lis, kosatec, či ľalia?        
Fleur-de-lis, an iris or a lily?
Fleur-de-lis, eine Schwertlilie oder eine Lilie?Ing. B. Krkošková, CSc.:
Rozvoj technológií spracovania potravín        
Food processing technology development
Lebensmittelverarbeitungstechnologieentwicklung

Mgr. I. Miláčková, PhD.:
Genisteín – rozporuplná molekula zo sóje        
Genistein – a contradictory soy molecule
Genistein – ein widerspruchsvolles Molekül aus Soja

Zázračný enzým serapeptáza       

Ing. V. Štalmach:
Keď sa povie zmizol (vyparil sa) ako gáfor (25)        
A byword says: camphor disappears before you can catch (25)
Das Sprichwort sagt: er verschwand wie Kampfer (25)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXVIII) – marinka voňavá        
From plant to man (LXVIII) – sweetscented bedstraw (Galium odoratum)
Von der Pflanze zum Menschen (LXVIII) – Waldmeister (Galium odoratum)

Imunita – naša záštita pred ochorením        
Immunity – our disease protection
Immunität – unser Krankheitsschutz

Kurz gemmoterapie - liečenie púčikmi        

prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (45)        
Toxic and allergenic plants (45)
Gift- und Allergiepflanzen (45)

PharmDr. Ľ. Farkaš:
Káva v prevencii rakoviny prostaty?        
Coffee in prostate cancer prevention?
Kaffee in der Prostatakrebsvorbeugung?

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Li Š’-čen        
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Li Shizhen
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Li Shizhen

Konferencie:
Medzinárodná konferencia o aktuálnych aspektoch pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín        
Conferences: International conference on contemporary aspects of medicinal, aromatic and seasoning plants’ cultivation, processing and use
Konferenzen: Internationale Konferenz über aktuelle Aspekte des Anbaus, Verarbeitung und Nutzung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen

doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc.:
Zaujímavé a menej známe rastlinné drogy v liekopise a farmaceutickom kódexe (11)        
Interesting and less known herbal drugs in the pharmacopoeia and in the pharmaceutical codex (11)
Interessante und weniger bekannte pflanzliche Drogen im Arzneimittelbuch und dem pharmazeutischen Kodex (11)

Ing. J. Pížl:
Komunitné záhrady (5). Ako dopestovať ovocie bez chémie          
Community gardens (5). How to grow fruits without chemicals
Gemeinschaftsgärten (5). Wie man Obst ohne Chemie anbaut

Cukor – možný nepriateľ         
Sugar – a possible enemy
Zucker – ein möglicher Feind