MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. J. Kresánek CSc.    Liečivé rastliny Západu nového milénia    38
RNDr. A. Chocholatá    Pite na zdravie    44
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Prečo je dôležitá kontrola rastlinných drog pred ich použitím    46
Doc. Dr. J. Kresánek CSc.    Drogy Slovenského liekopisu I. (2)    48
Ing. J. Pížl    Rastlina, čo chrípku zaháňa    52
Ing. J. Pížl    Cesnak proti chrípke    53
Pestré všeličo o liečivých rastlinách. Svet babkiných byliniek    56
Rady strarej mamy    58
Ing. J. Pížl    Kaleráby - citróny severu    61
K. životnému jubileu RNDr. Ľ. Nátherovej CSc.    64
Odpovedáme čitateľom    65
Zaujímavosti    68
Anketa    69
Kalendár podujatí o liečivých rastlinách    71

AdSense